Surrey Rugby
Surrey Rugby Facebook link Surrey Rugby Twitter link Surrey Rugby Instagram link Surrey Rugby Linkedin link

U15 Quins Competition 2018-2019

The first mentioned side in each fixture is the 'Home' team. 

Quins Cup Final - 28th April 2019

TBC U15. -
TBC U15 -

Stoop Cup Final - 28th April 2019

TBC U15 -
TBC U15 -

Twickenham Cup Final - 28th April 2019

TBC U15. -
TBC U15 -

Hampstead Cup Final - 28th April 2019

TBC U15 -
TBC U15 -

Jester Cup Final - 28th April 2019

TBC U15 -
TBC U15 -
 

 

Group A

Teams

P

W

D

L

TB

LB

PF

PA

PD

Pts

 Farnham U15 A  3  2  0 1 1  0  55 38 17  12
 Guildford U15 A  2  2  0  0 1 0  45  22  23  11
 Dorking U15 A  3 0 1 2  0 0 48 83 -35 5
 Warlingham U15 A 2 0 1  1  0  1  26  31  -5  5

Group B

Teams

P

W

D

L

TB

LB

PF

PA

PD

Pts

 Wimbledon U15 A 3  2  0 1 1  1  62  47  15  13
 Old Wim Warriors U15 A 3 2  0 1 1  0  54 41 13 12
 LIA RFC U15 A 2 1  0 1  1  0 39 42  -3  7
 Batt Ironsides U15 A 2  0 0 2  0 1 20  45 -25  3

Group C

Teams

P

W

D

L

TB

LB

PF

PA

PD

Pts

 Sutton & Epsom U15 A  2  2  0 0 2  0  85 31  54 12
 Barnes U15 A 3  2  0  1  1  0  71  43  28 12
 Old Reigatian U15 A 3  1  0 2  1 0 45 103  -58  8
 Old Emanuel U15  2 0  0 2  1 1  25 48  -23  4

Group D

Teams

P

W

D

L

TB

LB

PF

PA

PD

Pts

 Cobham U15 A  2 2 0 0 2  0 86 24  62  12
 Chobham U15 A 2 2  0 0  1  0 42 30  12  11
 Old Whitgiftian U15 A 3  1 0 2  2  1  72  85  -13 10
 Chipstead U15 A  3  0  0  3  1  1  37  98 -61 5

Round 1 -

2019-01-13

Round 2 -

2019-02-17

Round 3 -

2019-04-14
Farnham U15 A
5
Guildford U15 A
19
Dorking U15 A
19
Warlingham U15 A
19
LIA U15 A
22
Old Wim Warr U15 A
13
Batt' Ironsides U15 A
15
Wimbledon U15 A
19
Barnes U15 A
21
Sutt & Epsom U15 A
31
Old Reigatian U15 A
27
Old Emanuel U15 A
20
Old Whitgiftian U15
17
Cobham U15 A
33
Chipstead U15 A
5
Cobham U15 A
15
Guildford U15 A
26
Dorking U15 A
17
Warlingham U15 A
7
Farnham U15 A
12
Old Wim Warr U15 A
26
Batt' Ironsides U15 A
5
Wimbledon U15 A
29
LIA U15 A
17
Sutt & Epsom U15 A
54
Old Reigatian U15 A
10
Old Emanuel U15 A
5
Barnes U15 A
21
Cobham U15 A
53
Chipstead U15 A
7
Chobham U15 A
27
Old Whitgiftian U15
25
Farnham U15 A
38
Dorking U15 A
12
Guildford U15 A
0
Warlingham U15 A
0
LIA U15 A
0
Batt' Ironsides U15 A
0
Old Wim Warr U15 A
15
Wimbledon U15 A
14
Barnes U15 A
29
Old Reigatian U15 A
7
Sutt & Epsom U15 A
0
Old Emanuel U15 A
0
Old Whitgiftian U15
30
Chipstead U15 A
25
Cobham U15 A
0
Chobham U15 A
0